نصب درب سالن دپوی پروژه کارخانه خوراک شرکت ملاردشیر

نصب درب سالن دپوی پروژه کارخانه خوراک شرکت ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" درب سالن دپوی پروژه کارخانه خوراک شرکت ملارد شیر نصب شد."