تاسیس مرکز نیکو کاری ملارد شیر با همکاری کمیته امداد نظرآباد

تاسیس مرکز نیکو کاری ملارد شیر با همکاری کمیته امداد نظرآباد

در جلسه‌ ای مشترک بین مدیرعامل شرکت ملارد شیر و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نظرآباد، در خصوص تاسیس مرکز نیکوکاری ملارد شیر توافق حاصل شد. این جلسه به دستور میثم امیرحسینی، مدیرعامل ملارد شیر، در راستای تاسیس موسسه نیکوکاری در این شرکت به منظور مشارکت همه پرسنل در دستگیری از یکدیگر و تقویت فرهنگ ایثار بین کارکنان و همچنین امکان دریافت سایر کمک‌ها از خیرین و رفع دغدغه‌های معیشتی کارگران برگزار شد.

 

در این نشست که با حضور موسوی رئیس کمیته امداد، عباسی رئیس زکات کمیته امداد، جنگی، میثم امیرحسینی مدیرعامل شرکت ملارد شیر، نعمتی عضو هیات مدیره، سهامی مدیر اداری و مدیر حراست شرکت برگزار شد، تصمیم به تشکیل و ثبت مرکز نیکوکاری ویژه کارکنان ملارد شیر گرفته شد. این مرکز نیکوکاری با صدور مجوز کمیته امداد امام خمینی (ره) در شرکت ملارد شیر تاسیس خواهد شد.

 

مقدمات این اقدام خیرخواهانه برای طی مراحل اداری و قانونی در حال انجام است و امید می‌رود با تاسیس این مرکز، حمایت‌های معیشتی و اقتصادی از کارگران و کارکنان ملارد شیر بهبود یابد و فرهنگ همیاری و ایثار در بین کارکنان تقویت شود.
 

 

 

تاسیس مرکز نیکو کاری ملارد شیر با همکاری کمیته امداد نظرآباد