عملیات اجرای لایه اول خاکریزی جهت احداث سالن گوساله در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد

عملیات اجرای لایه اول خاکریزی جهت احداث سالن گوساله در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:"  عملیات اجرای لایه اول خاکریزی، جهت احداث سالن گوساله ماده 10 تا 15 ماهه در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد."