عملیات حمل مصالح برای احداث سیلوی دپوی پروژه 6000 راسی ملایر به اتمام رسید

عملیات حمل مصالح برای احداث سیلوی دپوی پروژه 6000 راسی ملایر به اتمام رسید


رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر اعلام کرد:" در راستای اجرای پروژه 6000 راسی در ملایر، عملیات حمل مصالح برای احداث دومین سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای انجام شد."

 

 

عملیات حمل مصالح برای احداث سیلوی دپوی پروژه 6000 راسی ملایر به اتمام رسید