عملیات سنگ‌ کاری داخل هاپر اول خط پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر به پایان رسید

عملیات سنگ‌ کاری داخل هاپر اول خط پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر به پایان رسید


محمدی، کارشناس فنی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد: "عملیات سنگ‌ کاری داخل هاپر اول خط پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شد."

عملیات سنگ‌ کاری داخل هاپر اول خط پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر به پایان رسیدعملیات سنگ‌ کاری داخل هاپر اول خط پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر به پایان رسید