عملیات تزریق مواد برای سفت‌ کاری سنگ‌ های کار شده در هاپرهای کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شد

عملیات تزریق مواد برای سفت‌ کاری سنگ‌ های کار شده در هاپرهای کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شد


محمدی، کارشناس فنی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد: " به‌ منظور بهبود و استحکام‌ بخشی به ساختارهای موجود، از جمله سنگ‌ های کار شده در هاپرهای کارخانه خوراک ملارد شیر، عملیات تزریق مواد جهت سفت‌کاری آغاز شد."

عملیات تزریق مواد برای سفت‌ کاری سنگ‌ های کار شده در هاپرهای کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شدعملیات تزریق مواد برای سفت‌ کاری سنگ‌ های کار شده در هاپرهای کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شد