عملیات تعویض قیف زیر مخازن سیلوهای 150 مترمکعبی در پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شد

عملیات تعویض قیف زیر مخازن سیلوهای 150 مترمکعبی در پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شد


محمدی، کارشناس فنی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد: " عملیات تعویض قیف زیر مخازن سیلوهای 150 مترمکعبی پروژه کارخانه خوراک به منظور بهبود و افزایش کارایی و عملکرد سیلوها در بخش تولید کارخانه انجام شد. "

عملیات تعویض قیف زیر مخازن سیلوهای 150 مترمکعبی در پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر انجام شد