میثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشد

میثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشد

میثم امیرحسینی، مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در سرکشی و بازدیدهای دوره‌ای از مجموعه ، در جهت افزایش عملکرد، صرفه جویی در مصرف آب و بهبود فرآیند شیردوشی، دستورالعمل‌ های زیر را ابلاغ نمودند:

 

صرفه‌ جویی در مصرف آب: با توجه به کمبود منابع آبی زیرزمینی و شروع فصل گرما، صرفه‌ جویی در مصرف آب در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه بخش تولید، باید در اولویت پرسنل قرار گیرد.

محوطه‌ سازی و رنگ‌ آمیزی: معاونت توسعه موظف است محوطه‌ سازی و رنگ‌ آمیزی محوطه را در دستور کار خود قرار دهد.

تفکیک فاضلاب: طرح تفکیک فاضلاب‌ ها، در اسرع وقت، توسط معاونت توسعه تکمیل و برای اجرا ارائه شود.

بهبود فرآیند شیردوشی: مدیر تولید، با همکاری بخش‌ های بازرگانی، توسعه و مالی، باید در جهت بهبود فرآیندهای موجود و ارتقاء بهره‌ وری دستگاه‌ های شیردوشی اقدام نماید.

میثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشدمیثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشدمیثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشدمیثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشدمیثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشدمیثم امیرحسینی: صرف جویی در مصرف آب و طرح تفکیک فاضلاب ها باید در اولویت بخش تولید و سایر بخش ها باشد