تکمیل اجرای ستون‌ ها و تیغه‌ چینی ایستگاه پست گاز در شرکت ملارد شیر

تکمیل اجرای ستون‌ ها و تیغه‌ چینی ایستگاه پست گاز در شرکت ملارد شیرمحمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" اجرای ستون‌ ها، تیغه‌ چینی دیوارهای اطراف و اجرای قرنیز ایستگاه پست گاز در شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به طور کامل صورت گرفت."

کاربرد قرنیز در ایستگاه پست گاز شرکت، محافظت از نازک‌کاری دیوار در برابر صدمات ناشی از برخورد اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوار است.

پیشرفت 30 درصدی در احداث پست گاز شرکت ملارد شیرپیشرفت 30 درصدی در احداث پست گاز شرکت ملارد شیر