عملیات سم‌ پاشی به منظور مبارزه با مگس در واحد پرورش گوساله‌های 3 تا 6 ماه شرکت ملارد شیر انجام شد

عملیات سم‌ پاشی به منظور مبارزه با مگس در واحد پرورش گوساله‌های 3 تا 6 ماه شرکت ملارد شیر انجام شد

مهندس وزیری، مسئول پرورش تلیسه، اعلام کرد:" عملیات سم‌ پاشی به منظور مبارزه با مگس در واحد پرورش گوساله‌های 3 تا 6 ماه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر انجام شد. "