عملیات اورهال دستگاه شیردوش شرکت ملارد شیر به پایان رسید

عملیات اورهال دستگاه شیردوش شرکت ملارد شیر به پایان رسیدمحمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات اورهال دستگاه شیردوش در شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر انجام شد."

عملیات اورهال دستگاه شیردوش شرکت ملارد شیر به پایان رسید