عملیات نصب کابین ایستگاه گاز در شرکت ملارد شیر انجام شد

عملیات نصب کابین ایستگاه گاز در شرکت ملارد شیر انجام شد

 

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات نصب کابین ایستگاه گاز با ابعاد 60*60*1000 در شرکت ملارد شیر انجام شد." 

عملیات نصب کابین ایستگاه گاز و اجرای زیرساخت‌ ها در شرکت ملارد شیر انجام شدعملیات نصب کابین ایستگاه گاز و اجرای زیرساخت‌ ها در شرکت ملارد شیر انجام شدعملیات نصب کابین ایستگاه گاز و اجرای زیرساخت‌ ها در شرکت ملارد شیر انجام شد