عملیات سم‌پاشی به منظور مبارزه با مگس در گوساله‌دانی شرکت ملارد شیر انجام شد

عملیات سم‌پاشی به منظور مبارزه با مگس در گوساله‌دانی شرکت ملارد شیر انجام شدعلی سلمانی، مسئول پرورش گوساله، اعلام کرد:" عملیات سم‌ پاشی به منظور مبارزه با مگس در گوساله‌ دانی، حفظ بهداشت و سلامت گوساله‌ها و ارتقاء شرایط بهداشتی محیط پرورش شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر انجام شد. "

عملیات سم‌پاشی به منظور مبارزه با مگس در گوساله‌دانی شرکت ملارد شیر انجام شدعملیات سم‌پاشی به منظور مبارزه با مگس در گوساله‌دانی شرکت ملارد شیر انجام شد