عملیات خاکبرداری سالن 19 پروژه تلیسه پای کل ملایر آغاز شد

عملیات خاکبرداری سالن 19 پروژه تلیسه پای کل ملایر آغاز شد

 

مهندس رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکبرداری سالن 19 پروژه تلیسه پای کل ملایر آغاز شده است."