عملیات خاکبرداری سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر به پایان رسید

عملیات خاکبرداری سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر به پایان رسید
مهندس رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکبرداری سالن 18 این پروژه به پایان رسیده و آماده دکاپاژ و بستر سازی است."

عملیات خاکبرداری سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر به پایان رسید