مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

برای ورود به پخش آنلاین مجمع عمومی روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

 

http://kianstream.com/malardshir/