عملیات خاکبرداری سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد

عملیات خاکبرداری سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد

 

مهندس رضایی، سرپرست کارگاه پروژه در ملایر، اعلام کرد: "عملیات خاکبرداری سالن 18 ( گوساله ماده 10 تا 15 ماه) پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد."

عملیات خاکبرداری سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد