عملیات خاکریزی لایه دوم در سالن 16 پروژه 6000 رأسی در ملایر آغاز شد

عملیات خاکریزی لایه دوم در سالن 16 پروژه 6000 رأسی در ملایر آغاز شد

 

مهندس رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکریزی لایه دوم در سالن 16 (گوساله ماده 3 تا 6 ماه) پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد."