عملیات خاک‌ برداری برای محوطه‌ سازی پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر آغاز شد

عملیات خاک‌ برداری برای محوطه‌ سازی پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر آغاز شد

 

محمدی، کارشناس فنی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد:" عملیات خاک‌ برداری برای محوطه‌ سازی پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر آغاز شده است."

عملیات خاک‌ برداری برای محوطه‌ سازی پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر آغاز شدعملیات خاک‌ برداری برای محوطه‌ سازی پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر آغاز شد