عملیات سنگ‌ کاری در هاپرهای اول خط تولید خوراک کارخانه ملاردشیر آغاز شد

عملیات سنگ‌ کاری در هاپرهای اول خط تولید خوراک کارخانه ملاردشیر آغاز شدمهندس محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات سنگ‌ کاری در هاپرهای اول خط تولید خوراک کارخانه ملاردشیر آغاز شد."

این عملیات باعث افزایش مقاومت در برابر عوامل جوی، طول عمر بالا و کاهش نیاز به نگهداری و تعمیرات مداوم، در خط تولید خوراک کارخانه می‌شود.

عملیات سنگ‌ کاری در هاپرهای اول خط تولید خوراک کارخانه ملاردشیر آغاز شدعملیات سنگ‌ کاری در هاپرهای اول خط تولید خوراک کارخانه ملاردشیر آغاز شدعملیات سنگ‌ کاری در هاپرهای اول خط تولید خوراک کارخانه ملاردشیر آغاز شد