تداوم برداشت علوفه یونجه در مزارع شرکت ملاردشیر تا مهرماه

تداوم برداشت علوفه یونجه در مزارع شرکت ملاردشیر تا مهرماه

 

برداشت علوفه یونجه از مزارع شرکت ملاردشیر در حال انجام است.

مهندس فرضی، مدیر کشاورزی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد:" برداشت علوفه یونجه از مزارع شرکت همچنان در حال انجام است و این فرآیند تا مهرماه ادامه خواهد داشت. "

برداشت علوفه یونجه از مزارع شرکت ملاردشیر دارای مزایای متعددی؛ از جمله تامین خوراک با کیفیت و کنترل شده برای دام‌ ها، کاهش هزینه‌ ها و نوسانات قیمت، تأمین مستمر و پایدار خوراک، تطبیق با نیازهای خاص دام‌ها، حفاظت از محیط زیست و بهبود سلامت و بهره‌وری دام‌ ها و... است که همه این موارد نقش مهمی در ارتقاء کیفیت و کارآیی دامپروری شرکت دارد.

تداوم برداشت علوفه یونجه در مزارع شرکت ملاردشیر تا مهرماهتداوم برداشت علوفه یونجه در مزارع شرکت ملاردشیر تا مهرماه