عملیات تعویض پمپ چاه شرکت ملارد شیر آغاز شد

عملیات تعویض پمپ چاه شرکت ملارد شیر آغاز شد

 

محمد فرضی، مدیر بخش کشاورزی شرکت اعلام کرد: "عملیات تعویض پمپ چاه به منظور بهبود عملکرد آبیاری اراضی کشاورزی، باغ و فضای سبز و سیستم خنک کننده سالن ها آغاز شد."

عملیات تعویض پمپ چاه شرکت ملارد شیر آغاز شد