بزرگداشت شهادت آیت‌ الله رئیسی با نیمه برافراشته شدن پرچم ایران در شرکت ملارد شیر

بزرگداشت شهادت آیت‌ الله رئیسی با نیمه برافراشته شدن پرچم ایران در شرکت ملارد شیر

 

به مناسبت شهادت خادم ملت، شهید جمهور حضرت آیت‌ الله رئیسی، شرکت ملارد شیر با نیمه برافراشته کردن پرچم ایران، ارادت و احترام خود را به این شخصیت بزرگوار ابراز نمود.

بزرگداشت شهادت آیت‌الله رئیسی با نیمه برافراشته شدن پرچم ایران در شرکت ملارد شیر