عملیات ایزوگام کاری سیلوهای 500 تنی پروژه کارخانه خوراک آغاز شد

عملیات ایزوگام کاری سیلوهای 500 تنی پروژه کارخانه خوراک آغاز شد

 

مهندس محمدی، کارشناس فنی شرکت اعلام کرد:" عملیات ایزوگام کاری سیلوهای 500 تنی در پروژه کارخانه خوراک با هدف افزایش مقاومت و ماندگاری سیلوها در برابر رطوبت، حرارت و سایر عوامل جوی در حال انجام است. "

عملیات ایزوگام کاری سیلوهای 500 تنی پروژه کارخانه خوراک آغاز شدعملیات ایزوگام کاری سیلوهای 500 تنی پروژه کارخانه خوراک آغاز شد