عملیات تاچ آپ و تعویض سیستم‌ های سگرادها در پروژه 315 رأسی در حال انجام است

عملیات تاچ آپ و تعویض سیستم‌ های سگرادها در پروژه 315 رأسی در حال انجام است


مهندس محمدی کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات تاچ آپ و تعویض سیستم‌ های سگرادها 315 رأسی همچنان ادامه دارد."

همچنین افزود:" این عملیات نه تنها به زیبایی ظاهری سازه‌ها کمک می‌کند بلکه سبب افزایش عمر مفید آنها می شود. اعمال پوشش‌ های محافظتی با استفاده از استانداردهای کیفیت، از مقاومت بالا در برابر رطوبت، حرارت، ورود نور مستقیم خورشید و سایر عوامل آب و هوایی محافظت می‌کند."

عملیات تاچ آپ و تعویض سیستم‌ های سگرادها در پروژه 315 رأسی در حال انجام استعملیات تاچ آپ و تعویض سیستم‌ های سگرادها در پروژه 315 رأسی در حال انجام است