عملیات وجین علف های هرز محوطه شرکت ملارد شیر آغاز شد

عملیات وجین علف های هرز محوطه شرکت ملارد شیر آغاز شد
واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر، عملیات وجین علف‌های هرز در محوطه خود را به منظور حفظ نظم و زیبایی محیط آغاز نموده است.