آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کشاورزی دامپروری ملارد شیر(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کشاورزی دامپروری ملارد شیر(سهامی عام)شناسه ملی 10101562211 - شماره ثبت 2943

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1403/03/12 در استان تهران، شهر‌تهران به آدرس خیابان ولی‌عصر، پائین‌تر از پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب) دستور جلسه :
1- استماع گزارش بازرس قانونی و هیئت‌ مدیره
2- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29
3- تقسیم سود
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
5- انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
7- تعیین پاداش هیات مدیره
8-سایر موارد


توضیحات:
ضمنا به اطلاع می‌رساند، آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، می‌توانند به صورت آنلاین در تاریخ 1403/03/12 از طریق تارنمای شرکت (https://malardshir.ir) در مجمع حاضر شوند. شایان ذکر است، برای سهامداران حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند، کارت ورود به جلسه در محل مجمع از ساعت 10 صبح همان روز صادر خواهد شد، لذا به همراه داشتن اصل کارت ملی برای ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ با امضاء اشخاص مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی می‌باشد.


ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ازکلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌گردد جهت دریافت برگه ورود به مجمع در روز شنبه مورخ 1403/03/12 از ساعت 10:00 صبح با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا مدرک نمایندگی معتبر به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، پائین‌تر از پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش مراجعه نمایند .

هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر(سهامی عام)