عملیات عمرانی جدول‌ گذاری در شرکت ملارد شیر آغاز شد

عملیات عمرانی جدول‌ گذاری در شرکت ملارد شیر آغاز شد
مهندس محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" شرکت ملارد شیر با هدف بهبود زیر ساخت‌ های داخلی، افزایش کارایی و تسهیل حرکت وسایل نقلیه و عابران در محوطه ، عملیات عمرانی جدول‌ گذاری را آغاز کرده است. "

عملیات عمرانی جدول‌ گذاری در شرکت ملارد شیر به پایان رسیدعملیات عمرانی جدول‌ گذاری در شرکت ملارد شیر به پایان رسید