هماهنگی مالی ملارد شیر با کارشناسان اجرای فرآیند BI در هلدینگ کشت و دام صنایع لبنی

هماهنگی مالی ملارد شیر با کارشناسان اجرای فرآیند BI در هلدینگ کشت و دام صنایع لبنیجلسه هماهنگی مالی با حضور آقای مصطفی عباسی مدیر مالی، امین حسنی معاون مالی اداری، عبادی مدیر حسابرسی داخلی و شریفی رئیس حسابداری شرکت ملارد شیر و کارشناسان اجرای فرآیند BI در هلدینگ کشت و دام صنایع لبنی به منظور بررسی و تطبیق استراتژی‌ های مالی با اهداف و رویکردهای این فرآیند برگزار شد.

فرآیند BI (هوش تجاری) مجموعه‌ ای از تکنیک‌ها و ابزارها است که به شرکت کمک می‌کند تا داده‌ های خام خود را به اطلاعات ارزشمند و قابل تحلیل تبدیل کند. این فرآیند شامل جمع‌ آوری، تجزیه و تحلیل داده‌ ها و ارائه آن‌ها در قالب گزارش‌ها و داشبوردهای کاربردی است که در محاسبات مالی به مدیران ملارد شیر کمک می‌کند.

هدف از اجرای فرآیند BI در شرکت ملارد شیر، بهبود کارایی و دقت اطلاعات مالی، افزایش شفافیت و تسهیل در تصمیم‌ گیری‌ های استراتژیک است. با این رویکرد، از طریق اجرای فرآیند BI، ملارد شیر قصد دارد به بهبود فرآیندهای فروش، بازاریابی و مدیریت منابع دست یابد.

 

هماهنگی مالی ملارد شیر با کارشناسان اجرای فرآیند BI در هلدینگ کشت و دام صنایع لبنی