آغاز عملیات تسطیح لایه دوم، برای احداث سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ای پروژه 6000 رأسی ملایر

آغاز عملیات تسطیح لایه دوم، برای احداث سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ای پروژه 6000 رأسی ملایرمهندس رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد: "عملیات پخش و تسطیح لایه دوم برای سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ای با حجم 1065 متر مکعب و با رعایت استانداردهای فنی آغاز شد. "

آغاز عملیات تسطیح لایه دوم برای احداث سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ای پروژه 6000 رأسی ملایرآغاز عملیات تسطیح لایه دوم برای احداث سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ای پروژه 6000 رأسی ملایر