کمیسیون معاملات ملاردشیر ، پیمانکار عملیات گازرسانی شرکت را انتخاب کردند.

کمیسیون معاملات ملاردشیر ، پیمانکار عملیات گازرسانی شرکت را انتخاب کردند.

در عملیات مربوط به گازرسانی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر ، تیم کمیسیون معاملات شرکت که مسئولیت تصمیم گیری در مورد امور مربوط به پیمانکاری شرکت زملارد را نیز برعهده دارند، پیمانکار مورد نظر که از لحاظ زمانبندی، هزینه‌ها و دیگر جنبه‌های مرتبط با این پروژه بهتر بود را انتخاب کردند همچنین شرکت ملاردشیر به منظور بهبود و توسعه نظارت بر قسمت‌های مختلف خود تصمیماتی بر مبنای خرید دوربین های مداربسته گرفتند این دوربین‌ها برای مانیتورینگ و نظارت بر فعالیت‌های داخلی و خارجی شرکت مانند پروژه های در حال اجرا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کمیسیون معاملات ملار شیر پیمانکار عملیات گازرسانی شرکت را انتخاب کردندکمیسیون معاملات ملار شیر پیمانکار عملیات گازرسانی شرکت را انتخاب کردندکمیسیون معاملات ملار شیر پیمانکار عملیات گازرسانی شرکت را انتخاب کردند