عملیات بهسازی لوله آب سالن گوساله‌ دانی شرکت ملارد شیر آغاز شد

عملیات بهسازی لوله آب سالن گوساله‌ دانی شرکت ملارد شیر آغاز شد

آقای محمدی، کارشناس فنی شرکت اعلام کرد:" شرکت ملارد شیر به منظور افزایش کیفیت و کاهش هدر رفت آب ناشی از نشتی لوله ها، اقدام به تعویض لوله های سالن گوساله دانی نمود."

عملیات بهسازی لوله آب سالن گوساله‌ دانی شرکت ملارد شیر آغاز شد