نصب درب و پنجره UPVC در برج تولید کارخانه خوراک به پایان رسید

نصب درب و پنجره UPVC در برج تولید کارخانه خوراک به پایان رسید

آقای محمدی، کارشناس فنی شرکت اعلام کرد:" عملیات نصب درب و پنجره UPVC در برج تولید کارخانه خوراک ملارد شیر به منظور افزایش عمر مفید و ایمنی، با رعایت استانداردهای فنی به اتمام رسید."

نصب درب و پنجره UPVC در برج تولید کارخانه خوراک به پایان رسیدنصب درب و پنجره UPVC در برج تولید کارخانه خوراک به پایان رسیدنصب درب و پنجره UPVC در برج تولید کارخانه خوراک به پایان رسیدنصب درب و پنجره UPVC در برج تولید کارخانه خوراک به پایان رسید