عملیات پی کنی برای نصب درب کشوئی سالن ورودی در پروژه کارخانه خوراک آغاز شد

عملیات پی کنی برای نصب درب کشوئی سالن ورودی در پروژه کارخانه خوراک آغاز شد

محمدی، کارشناس فنی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد:" عملیات پی کنی با رعایت استانداردهای فنی و ایمنی به‌ منظور نصب درب کشوئی سالن ورودی پروژه کارخانه خوراک آغاز شد."