ترمیم راهروهای تراک لاین بهاربندهای شیری شرکت ملاردشیر به پایان رسید

ترمیم راهروهای تراک لاین بهاربندهای شیری شرکت ملاردشیر به پایان رسیدمهندس محمدی، کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد: ترمیم راهروهای تراک لاین بهاربندهای شیری انجام شد. با ترمیم راهروها، مسیر حرکت در این تراک لاین بهبود یافته و امکان عبور و مرور بدون مشکل برای کارکنان و تجهیزات فراهم شده است.