ملارد شیر، توان تولید خود را با دستاورد بی‌ سابقه‌ به 120 تن شیر در روز افزایش داد

ملارد شیر، توان تولید خود را با دستاورد بی‌ سابقه‌ به 120 تن شیر در روز افزایش داد


مهندس گلچین، مدیر تولید ملارد شیر، اعلام کرد که شرکت توانست به یکی از بزرگترین دستاوردهای تولید خود دست یابد. ملارد شیر با تولید روزانه 120 تن شیر، به رکورد بی‌سابقه‌ ای در تمام دوره های فعالیت خود دست یافته است.

همچنین افزود که ملاردشیر در تمام دوران فعالیت خود چنین حجمی از تولید شیر را نداشته و این موفقیت نشان دهنده مدیریت صحیح و تلاش کارکنان است.

این دستاورد باعث افزایش شناخت و اعتبار ملارد شیر در بازار شده و به عنوان یکی از پیشروهای صنعت تولید شیر شناخته می‌شود و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند پیشرفت، ملارد شیر می‌تواند در آینده نیز به دستاوردهای بیشتری دست یابد.

علاوه بر این افزود که ملارد شیر با تهیه خوراک مناسب برای گاوها، استفاده از جیره کاملاً مخلوط (TMR)، مدیریت دقیق آخور و پس‌ آخور، و نظارت پزشکی دقیق توانسته است عملکرد تولیدی خود را افزایش دهد.