آگهی دعوت شرکت ملاردشیر به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402٫12٫29

آگهی دعوت شرکت ملاردشیر به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402٫12٫29

شرکت ملارد شیر سهامداران خود را به مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند
به گزارش حسینی امور سهام شرکت ملارد شیر ، این‌ جلسه با حضور سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی  در روز دوشنبه به تاریخ 31 اردیبهشت 1403 راس ساعت 11 در آدرس تهران،خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک‌وی ،مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد

 دستور جلسه :

  • استماع گزارش بازرس قانونی و هیأت مدیره
  • تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402٫12٫29
  • تقسیم سود
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
  • سایر موارد

توضیحات
ضمنا به اطلاع میرساند آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند میتوانند به صورت آنلاین در تاریخ
1403٫02٫31 از طریق تارنمای شرکت (https://malardshir.ir) در مجمع حاضر شوند. شایان ذکر است برای سهامداران حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع میباشند کارت ورود به جلسه در محل مجمع از ساعت 10 صبح همان روز صادر خواهد شدT لذا به همراه داشتن اصل کارت ملی برای ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ با امضاء اشخاص مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی میباشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه
از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد جهت دریافت برگه ورود به مجمع در روز دوشنبه مورخ 1403٫02٫31 از ساعت 10:00 صبح با در دست داشتن کارت ملی وکالتنامه یا مدرک نمایندگی معتبر به آدرس تهران، خیابان ولی عصر ،پائین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش مراجعه نمایند.
هیأت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام)