افزایش 214 درصدی سود هر سهم ملاردشیر نسبت به سال گذشته

افزایش 214 درصدی سود هر سهم ملاردشیر نسبت به سال گذشته

با توجه به گزارش ارائه شده توسط آقای عباسی، مدیر مالی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر، در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1402، سود هر سهم این شرکت به میزان 1026 ریال محقق شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشدی بالغ بر 214 درصد نشان می‌دهد.

عباسی ادامه داد: "همچنین، ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی زملارد در این دوره به رقم 589 میلیارد تومان ارتقا یافته است که نسبت به سال قبل، افزایش 55 درصدی را نشان می‌دهد."

این اطلاعات بیانگر این است که شرکت ملارد شیر زملارد با مدیریت صحیح و تلاش کارکنان در زمینه تولید محصولات دامپروری در دوره مذکور عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته رشد قابل توجهی را ایجاد نماید.