ورود ماردون جارو سیلو 500 تنی به پروژه کارخانه خوراک

ورود ماردون جارو سیلو 500 تنی به پروژه کارخانه خوراک

مرحله جدیدی از پروژه کارخانه خوراک با ورود ماردون جارو سیلو 500 تنی آغاز شد؛

مهندس محمدی، کارشناس توسعه و نظارت شرکت ملارد شیر ، اعلام کرده است ماردون جارو سیلو 500 تنی برای پروژه کارخانه خوراک وارد شرکت شد .

با ورود جاروی تخلیه سیلو 500 تنی به پروژه کارخانه خوراک، این تجهیزات برای تخلیه خوراک باقیمانده در کف سیلوها به کار می‌رود. این جاروی تخلیه، یا همان مارپیچ تخلیه سیلو، پس از تخلیه خوراک از خروجی اصلی کف سیلو، که در مرکز سیلو قرار دارد و با استفاده از نیروی گرانش به صورت کامل تخلیه شده است، به گوشه‌های سیلو می‌رود تا خوراک باقیمانده به صورت شیب دار از گوشه‌ها به مرکز سیلو منتقل شود. این فرآیند از جمله مراحل مهم و ضروری در فرآیند تخلیه و تمیزکاری سیلوها در پروژه کارخانه خوراک محسوب می‌شود.

ورود ماردون جارو سیلو 500 تنی به پروژه کارخانه خوراکورود ماردون جارو سیلو 500 تنی به پروژه کارخانه خوراک