عملیات برشکاری، نصب و جوشکاری فریم ورودی راهرو الواتور ریز مغذی پروژه کارخانه خوراک به پایان رسید

عملیات برشکاری، نصب و جوشکاری فریم ورودی راهرو الواتور ریز مغذی پروژه کارخانه خوراک به پایان رسید

 

 
مهندس محمدی، کارشناس توسعه و نظارت، اعلام کرده است که در راستای انجام فرآیندهای پروژه کارخانه خوراک، عملیات برشکاری، نصب و جوشکاری فریم ورودی راهرو الواتور ریز مغذی به سرانجام رسیده است.

این عملیات به‌عنوان بخشی از فرآیند نصب و راه‌اندازی پروژه انجام شده‌اند، و ایشان نیز تأکید کردند که این اقدامات با هماهنگی دقیق و استفاده از فناوری‌ های مدرن انجام شده، تا به بهترین نتیجه ممکن برسد.

عملیات برشکاری، نصب و جوشکاری فریم ورودی راهرو الواتور ریز مغذی پروژه کارخانه خوراک به پایان رسیدعملیات برشکاری، نصب و جوشکاری فریم ورودی راهرو الواتور ریز مغذی پروژه کارخانه خوراک به پایان رسید