برشکاری ورق برای نصب پنجره‌های برج تولید در پروژه کارخانه خوراک

برشکاری ورق برای نصب پنجره‌های برج تولید در پروژه کارخانه خوراک

 


مهندس محمدی، کارشناس توسعه و نظارت شرکت ملارد شیر اعلام کرد، اقدامات لازم  برای برشکاری ورق به منظور نصب پنجره‌ های برج تولید در پروژه کارخانه خوراک صورت گرفته است.

برشکاری ورق برای نصب پنجره‌های برج تولید در پروژه کارخانه خوراکبرشکاری ورق برای نصب پنجره‌های برج تولید در پروژه کارخانه خوراک