نصب و راه‌ اندازی سیستم اندازه‌گیری شاخص THI در بهاربندهای گاو شیری شرکت ملارد شیر

نصب و راه‌ اندازی سیستم اندازه‌گیری شاخص THI در بهاربندهای گاو شیری شرکت ملارد شیر

 

برای بهبود عملکرد و رفاه دام‌ های گاوشیری، شرکت ملارد شیر به نصب و راه‌ اندازی سیستم اندازه‌گیری شاخص THI (Temperature-Humidity Index) در بهاربندها پرداخته است؛

به توضیحات مهندس خانی، مسئول فنی شرکت، این سیستم با نمایش آنلاین دما و رطوبت محیط، از تنش حرارتی در دام‌ ها آگاهی می‌ دهد.  

 

شاخص دما-رطوبت به عنوان راهنمایی برای اندازه‌گیری تأثیر دما و رطوبت بر عملکرد دام، در تعیین شدت تنش حرارتی گله مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این شاخص، که با عنوان THI شناخته می‌شود، معیاری ارزشمند برای مدیریت تنش‌های حرارتی در دام‌هاست.

 

گذر از عدد 72 که نشانگر استرس گرمایی در دام‌ ها است، و 78 که بالاتر از آن ممکن است تولید شیر را تحت تأثیر قرار دهد، این سیستم به‌ عنوان یک راهنمای حیاتی برای مدیریت تنش‌های حرارتی در بهاربندها عمل می‌کند. همچنین، در صورتی که THI از 82 فراتر رود، کاهش قابل توجهی در تولید شیر پیش‌ بینی می‌شود، که ممکن است باعث ایجاد مشکلات جدی از جمله مرگ دام‌ها گردد.


این تجهیزات به شرکت اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در مدیریت تنش‌ های حرارتی فراهم می‌کند، و بدین‌ وسیله بهبود عملکرد و رفاه دام‌ های گاوشیری را به دنبال دارد.