تأمین ذرت علوفه‌ ای مورد نیاز دام‌ های شرکت از شهر آبیک

تأمین ذرت علوفه‌ ای مورد نیاز دام‌ های شرکت از شهر آبیک

 

شرکت ملارد شیر، 2000 تن ذرت علوفه‌ ای را از شهرستان آبیک تامین می‌ کند؛

 

مهندس فتحی نژاد، کارشناس تولید، اعلام کرد: " شرکت ملارد شیر با خرید 2000 تن ذرت علوفه‌ ای از شهرستان آبیک، به تضمین کیفیت و تنوع تغذیه دام‌ ها پرداخته است."

تأمین ذرت علوفه‌ ای مورد نیاز دام‌ های شرکت از شهر آبیکتأمین ذرت علوفه‌ ای مورد نیاز دام‌ های شرکت از شهر آبیک