ورود ذرت علوفه ای خریداری شده به شرکت و دپوی آن در سیلو های ذخیره سازی

ورود ذرت علوفه ای خریداری شده به شرکت و دپوی آن در سیلو های ذخیره سازی

 

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر با هدف حفظ خوراک دام‌ ها، مجموعه‌ای از ذرت علوفه‌ ای با کیفیت را خریداری و در سیلوهای زمینی شرکت ذخیره کرده است.   

این اقدام، نیازهای تغذیه‌ ای دام ها را بهبود می‌ بخشد. یکی از مزایای اصلی این عمل، بهبود تأمین خوراک دام‌ ها است که باعث افزایش عملکرد و بهبود وضعیت سلامتی آنها می‌شود. همچنین، با توجه به نگهداری این خوراک در سیلوهای شرکت، کیفیت آن حفظ شده و تازگی آن به‌ طور مداوم تضمین می‌شود.

 

 

 

ورود ذرت علوفه ای خریداری شده به شرکت و دپوی آن در سیلو های ذخیره سازیورود ذرت علوفه ای خریداری شده به شرکت و دپوی آن در سیلو های ذخیره سازیورود ذرت علوفه ای خریداری شده به شرکت و دپوی آن در سیلو های ذخیره سازیورود ذرت علوفه ای خریداری شده به شرکت و دپوی آن در سیلو های ذخیره سازیورود ذرت علوفه ای خریداری شده به شرکت و دپوی آن در سیلو های ذخیره سازی