تجلیل و تقدیر از کارکنان ملاردشیر در گردهمایی روز کارگر

تجلیل و تقدیر از کارکنان ملاردشیر در گردهمایی روز کارگر

 

در روز کارگر، مدیرعامل و کارکنان شرکت ملاردشیر به مناسبت این روز گرد هم آمده و میثم امیرحسینی مدیرعامل شرکت  از تمامی کارکنانی که تاکنون در کنار این شرکت بوده‌اند، تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

میثم امیرحسینی، مدیرعامل شرکت ملاردشیر، در خصوص بهبود روند و ارتقاء شرکت، توضیحاتی ارائه دادند و فرمودند که تمام تلاش خود را در جهت رفع موانع و بهبود شرایط کاری آن ها خواهند کرد.

همچنین ایشان از تلاش و عملکرد کارکنان در تمام بخش‌ ها که باعث بهبود عملکرد و رشد سرانه فروش، تولید و سوددهی مجموعه می‌شود، تقدیر و تشکر نموده و نیز خاطر نشان کردند که در راستای بهبود وضعیت کارکنان شماره تماس اینجانب که برای دریافت پیشنهادات، انتقادات و رفع مشکلات بدون واسطه در اختیار تمامی کارکنان قرار دارد راه موثری در ارتباط با مدیریت میباشد.

شایان ذکر است، مهندس نعمتی عضو هیئت مدیره شرکت، نیز از همه پرسنل تقدیر و تشکر نموده و تأکید کرده است که تمام دغدغه‌های کارکنان، در حال بررسی و در صدد رفع شدن می‌ باشند.

تبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنانتبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنانتبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنانتبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنانتبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنانتبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنانتبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنانتبریک روز کارگر توسط مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر به کارکنان