آزمایش تعیین درصد تراکم لایه اول سالن 16 در پروژه ملایر انجام شد

آزمایش تعیین درصد تراکم لایه اول سالن 16 در پروژه ملایر انجام شد
سرپرست کارگاه پروژه ملایر، مهندس رضایی، اعلام کرد که در چارچوب فعالیت‌ های پروژه ملایر، آزمایشی جهت تعیین درصد تراکم لایه اول سالن 16 صورت گرفته است.

این آزمایش، قسمتی از برنامه‌ های کیفیت و استانداردهای ساخت در این پروژه محسوب می‌ شود و هدف آن اطمینان از تطابق با معیارهای مورد نیاز است.