خریداری سم جهت مبارزه با مگس و لاروها در شرکت ملارد شیر

خریداری سم جهت مبارزه با مگس و لاروها در شرکت ملارد شیر

خرید سم برای مبارزه با مگس ها و لاروها در دامداری ملارد شیر انجام شد؛

آقای حق وردی، کارشناس بازرگانی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد:
 به منظور مبارزه با مگس ها و لاروها و کنترل بهداشت دامداری، سم های مورد نیاز به مقدار لازم خریداری و به واحد مربوطه تحویل داده شد. این تدابیر به منظور افزایش آسایش و بهبود وضعیت بهداشتی در دامداری های شرکت ملارد شیر انجام شده است.