پایان عملیات نصب الواتور و راهرو نفر رو چاله هاپر پروژه کارخانه خوراک

پایان عملیات نصب الواتور و راهرو نفر رو چاله هاپر پروژه کارخانه خوراک

 

نصب کامل الواتور و راهرو نفر روی چاله هاپر اول خط تولید پروژه کارخانه خوراک به پایان رسید. این اقدام جهت بهبود دسترسی و ایمنی در عملیات بارگیری و تخلیه مواد از چاله هاپر صورت گرفته است.

با نصب الواتور و راهرو نفر، کارکنان قادر به دسترسی آسان‌ تر و ایمن‌ تر به چاله هاپر برای انجام فعالیت‌ های تخلیه و بارگیری مواد می‌باشند.

پایان عملیات نصب الواتور و راهرو نفر رو چاله هاپر پروژه کارخانه خوراک