عملیات نصب اتصالات قیف به مخزن میکسر پروژه کارخانه خوراک انجام شد

عملیات نصب اتصالات قیف به مخزن میکسر پروژه کارخانه خوراک انجام شد

 


جهت بهبود و افزایش کارایی تجهیزات، مراحل نصب و جوشکاری اتصالات قیف به مخزن میکسر در پروژه کارخانه خوراک شرکت ملارد شیر به پایان رسید. این اقدام به منظور افزایش استحکام، پایداری اتصالات و ایجاد اطمینان از عملکرد بهینه تجهیزات در طول زمان صورت گرفت.

عملیات نصب اتصالات قیف به مخزن میکسر پروژه کارخانه خوراک انجام شد