نصب ورق بر روی میکسر پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک انجام شد

نصب ورق بر روی میکسر پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک انجام شد

مراحل نصب ورق بر روی میکسر در پروژه کارخانه خوراک به پایان رسید. این اقدام نه تنها باعث افزایش مقاومت و استحکام میکسر می‌شود بلکه بهبودی در ظاهر آن نیز ایجاد می‌ کند.

نصب ورق بر روی میکسر پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک انجام شد